Ingen medlemsavgift år 2020

GEOSECMA Användarförening har beslutat att inte ta ut någon medlemsavgift under 2020. Detta p.g.a. rådande läge med Covid 19, då föreningen inte kan ha sin årliga fysiska konferens. Istället kommer föreningen att ha en kostnadsfri digital konferens den 6-7 oktober. Läs mer och anmäl dig här.

Vi vill därför passa på att tipsa kommuner, som ännu inte är medlemmar i GEOSECMA Användarförening, att bli medlemmar nu. Detta ger möjlighet att ta del av vår digitala konferens eller bidra på våra regelbundna diskussionsmöten om GEOSECMA-moduler utan kostnad.

Diskussionsmöte om GEOSECMA Karta och BAL genomfört

Idag den 7 april har vi genomfört ett diskussionsmöte om GEOSECMA Karta och BAL. Intresset har varit otroligt stort och ca 90 deltagare var med över Skype. Fantastiskt roligt! Tack alla ni som lyssnade och bidrog till mötet. Under mötet fick man fylla i en enkät med frågor om hur man använde modulerna Karta och BAL. Vi är tacksamma om så många som möjligt svarar på den. Om du inte gjort detta, så når du enkäten här. Dina uppgifter om kommun/företag kommer bara att användas internt av GEOSECMA Användarförening.

Styrelsen kommer att sammanställa de åsikter som lyftes upp under mötet och dessa kommer att skickas ut till mötesdeltagarna. Om det finns fler idéer och tankar som ni inte fick framfört på mötet kan ni maila dessa så snart ni kan till styrelsen på: info@geosecma-anvandarforening.se

Frågorna och önskemålen kommer att lyftas till S-GROUP Solutions för vidare diskussion.

Med vänliga hälsningar//Styrelsen