Julmingel med GEOSECMA Användarförening

Boka in förmiddagen den 16 december för ett julmingel där du tar med ditt bästa glögg- och lussefika och bänkar dig vid datorn! Vi kommer att titta på inspirerande StoryMaps tillsammans och kanske även du har ett bidrag?

Vi har redan nu några inbokade kommuner som ska visa på bredden inom StoryMaps, men vi är säkra på att du har fler exempel som vi vill ta del av. Presentationen behöver bara vara 15 minuter lång. Hör av dig till oss senast den 3 december med ditt bidrag.

En möteskallelse till ”Julmingel med GEOSECMA Användarförening” kommer så fort programmet är klart, men lägg gärna in en preliminärbokning i din kalender redan nu.

Dubbla fakturor

Som vi har berättat om under året har vi ändrat vårt sätt att fakturera medlemsavgiften för att följa de nya kraven på e-faktura.

Dock inser vi att några av er dessvärre har fått dubbla fakturor i denna omställning. Vi ber om ursäkt för det och vill förtydliga att ni kan bortse från den ena av fakturorna.

Om det är några tveksamheter vänligen kontakta info@geosecma-anvandarforening.se

Återkoppling från S-GROUP Solutions gällande Fysisk planering

För ett par månader sen hölls ett diskussionsmöte gällande GEOSECMA Fysisk planering. Synpunkterna och kommentarerna som inkom under mötet skickades vidare till S-GROUP Solutions och vi har nu fått respons från Grzegorz Swiderski som är produktchef för GEOSECMA Fysisk planering.

Responsen har skickats ut till de personer och organisationer som deltog på mötet. Är ni intresserade av att ta del av S-GROUP Solutions svar, kontakta info@geosecma-anvandarforening.se

GEOSECMA Användarförenings årsmöte

Välkommen till GEOSECMA Användarförenings årsmöte.

Plats: Microsoft Teams
Tid: 12 februari kl 10.00 – 11.30

Välkommen på årsmötet där vi kommer gå igenom punkterna på dagordningen och fastställa styrelsen för kommande år.

Är du intresserad av att delta? Maila info@geosecma-anvandarforening.se för att få möteslänk.

Här hittar du kallelse och dagordning.

Väl mött den 12 februari.

Motion till årsmöte 2021

Årsmötet för GEOSECMA användarförening kommer hållas digitalt via Microsoft Teams den 12 februari klockan 10.00 – 11.30.

Har du som medlem förslag på något du anser behöver göras i föreningen kan du välja att lämna in en eller flera motioner till årsmötet. Det går bra att lämna in motioner fram till den 23:e december.

Din motion kan du med fördel maila till oss på info@geosecma-anvandarforening.se

Återkoppling från S-GROUP Solutions gällande Ledning VA

För ett par månader sen hölls ett diskussionsmöte gällande GEOSECMA Ledning VA. Synpunkterna och kommentarerna som inkom under mötet skickades vidare till S-GROUP Solutions och vi har nu fått respons från Robert Eriksson som är produktchef för Ledning VA.

Responsen har skickats ut till de personer och organisationer som deltog på mötet. Är ni intresserade av att ta del av S-GROUP Solutions svar, kontakta info@geosecma-anvandarforening.se

GEOSECMA Användarförenings höstseminarie

GEOSECMA Användarförening bjuder in till ett kostnadsfritt online-event under två halvdagar den 6-7 oktober, kl 8:30-12:00. Årets tema är Samhällsplanering och GIS vid kris och vi har talare både ifrån kommuner och myndigheter. Seminariet kommer att ske över Microsoft Teams och vi rekommenderar att du använder ett headset för bästa ljudupplevelse.

Seminariedag 1 – 6 oktober, 8.30 – 12.00 – Tema: Samhällsplanering

8:30-8:45 Introduktion GEOSECMA Användarförening 

8:45-9:15 Arbetet med att ta fram en egen solkarta (Cleber Arruda, Helsingborgs stad)

9:15-9:45 Samhällsekonomiska nyttor med digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen (Jenny Carlstedt, Sweco Position) 

9:45-10:15 Paus

10:15-10:45 Geodatarapporten 2020 (Sara Mattsson, Metria)  

10:45-11:15 Den nya ÖP-modellen (Sanna Elgh Dalgren & Hanna Olin Petersson, Boverket) 

11:15-11:45 Integrering av Energi och klimataspekter vid planarbeten i Ovanåkers kommun (Johan Olanders, Ovanåkers kommun) 

11:45-12:00 Frågestund och avslutning  

Seminariedag 2 – 7 oktober, 8.30 – 12.00 – Tema: GIS vid kris

8:30-8:45 Välkomna 

8:45-9:15 GIS i Kris – Kartor vid brand och oljesanering (Maria Syrén och Amanda Tollesson, Norra Bohusläns kommuner) 

9:15-9:45 GIS och Kris – gemensamma arbetssätt (Klas Jonasson, Jönköpings kommun) 

9:45-10:15 Paus 

10:15-10:45 Trängselkarta över stränder i Coronatider (Brian Hjort Nielsen, Höganäs kommun) 

10:45-11:15 GIS under Corona och vilket stöd MSB kan ge vid händelser (Ann-Charlotte Nylén, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 

11:15-11:45 S-GROUP Solutions Informerar (Claes Francke, S-GROUP Solutions)

11:45-12:00 Frågestund och avslutning  

Schemat kan komma att förändras.

Anmäl dig via länken Anmälan GEOSECMA Användarförenings höstseminarie. Varmt välkomna!

Höstseminarium 6-7 oktober

I höst planerar vi för två kostnadsfria halvdagsseminariedagar där vi kommer blanda föreläsningar och diskussioner. Seminariedagarna kommer att gå av stapeln 6-7 oktober och kommer att hållas online via Microsoft Teams. Mer information kommer efter sommaren men passa på att boka upp i kalendern redan nu.