Diskussionsmöte om GEOSECMA Karta och BAL genomfört

Idag den 7 april har vi genomfört ett diskussionsmöte om GEOSECMA Karta och BAL. Intresset har varit otroligt stort och ca 90 deltagare var med över Skype. Fantastiskt roligt! Tack alla ni som lyssnade och bidrog till mötet. Under mötet fick man fylla i en enkät med frågor om hur man använde modulerna Karta och BAL. Vi är tacksamma om så många som möjligt svarar på den. Om du inte gjort detta, så når du enkäten här. Dina uppgifter om kommun/företag kommer bara att användas internt av GEOSECMA Användarförening.

Styrelsen kommer att sammanställa de åsikter som lyftes upp under mötet och dessa kommer att skickas ut till mötesdeltagarna. Om det finns fler idéer och tankar som ni inte fick framfört på mötet kan ni maila dessa så snart ni kan till styrelsen på: info@geosecma-anvandarforening.se

Frågorna och önskemålen kommer att lyftas till S-GROUP Solutions för vidare diskussion.

Med vänliga hälsningar//Styrelsen

Årsmöte 4e februari 2020

Tack till alla som deltog på årsmötet. Deltagandet ökade med flera 100% vilket vi är väldigt glada för. Även ett par organisationer tog chansen att delta via Skype vilket är glädjande.

Nedan följer en sammanfattning av årsmötet i ett par punkter:

  • Höjning av medlemsavgift med 50 kr/år för att täcka ökade kostnader för e-faktura
  • Ändrad stadga som ger styrelsen möjlighet att kommunicera via e-brev och hemsidan istället för via periodiska publikationer
  • Nya styrelsemedlemmar. För att se den nya styrelsesammansättningen, klicka här

Vill ni ta del av det fullständiga mötesprotokollet – kontakta info@geosecma-anvandarforening.se

Återkoppling från S-GROUP Solutions gällande GEOSECMA Grävtillstånd

För ett par månader sen hölls ett diskussionsmöte gällande GEOSECMA Grävtillstånd. Synpunkterna och kommentarerna som inkom under mötet skickades vidare till S-GROUP Solutions och vi har nu fått respons från dem.

Responsen har skickats ut till de personer och organisationer som deltog på mötet. Är ni intresserade av att ta del av S-GROUP Solutions svar, kontakta Petronella Hauptmann

Geosecma användarförenings årsmöte 2020!

Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö Live

Datum: 2020-02-04

Tid: 17:45 – 18:30

Lokal: Live 4-5

Välkommen på årsmötet där vi kommer gå igenom punkterna på dagordningen och fastställa styrelsen för kommande år och samtidigt laddar upp för kvällens middag med underhållning!

Nytt för i år är att vi senarelägger årsmötet så det är i direkt anslutning till kvällens middag och vi kommer att bjuda på lite gott i samband med mötet. För er som inte har möjlighet att vara på plats så kommer vi skicka ut en möteslänk så att ni ändå kan vara med över Skype/Teams. Möteslänk kommer ca 1-2 veckor före mötet. Passa på att vara med och påverka!

Här hittar du Inbjudan samt Dagordning för årsmötet 2020

Om du inte fått de utskick som vi gjort så är vi tacksamma om du hör av dig så vi kan ändra våra kontaktuppgifter:

info@geosecma-anvandarforening.se

Diskussionsmöte GEOSECMA Grävtillstånd

Tack alla ni som var med och lyssnade och bidrog på mötet. Fantastiskt roligt att det blev en så fin uppslutning med ca 35 deltagare från ca 25 kommuner! Vi är väldigt glada att ni medlemmar är så delaktiga under våra diskussionsmöten och delar med er av erfarenheter och tillvägagångssätt.

Styrelsen har ringat in och sammanställt de åsikter som lyftes upp under mötet och vi har försökt samla de som flest kommuner upplever.

Sammanställningen har skickats ut till de som deltog på diskussionsmötet. Frågorna och önskemålen kommer sedan att lyftas till S-GROUP Solutions för vidare diskussion.

Vill du ta del av informationen, kontakta: petronella.hauptmann@mark.se

Med vänliga hälsningar//Styrelsen

Motion till Årsmöte 2020

Årsmötet för Geosecma användarförening kommer hållas i samband med ArcGIS och GEOSECMA-konferensen i Malmö 4-5 februari 2020. Årsmötet kommer att hållas den 4 februari. Vi återkommer senare med mer information om lokal och tid.

Har du som medlem förslag på något du anser behöver göras i föreningen kan du välja att lämna in en eller flera motioner till årsmötet. Det går bra att lämna in motioner fram till den 23:e december.

Din motion kan du med fördel maila till oss på info@geosecma-anvandarforening.se

Med Vänliga Hälsningar//Styrelsen

Välkommen till vår nya hemsida

Som ni kanske har märkt har GEOSECMA Användarförening skiftat fokus det här året. Vi försöker jobba tätare med er medlemmar, bland annat genom diskussionsmöten, för att på så sätt fånga upp era åsikter, nätverka med er samt att ni ska kunna nätverka med varandra. Detta för att på sikt förhoppningsvis kunna vara en del av framtida produktutveckling.

Som ett led i detta har vi också uppdaterat och byggt om vår hemsida. Vi kommer kontinuerligt att lägga upp information som kan vara nyttig för er, men det kommer också att finnas information om kommande och föregående diskussionsmöten och andra sammankomster.

Kom gärna med synpunkter.

Ni når oss på info@geosecma-anvandarforening.se

Hälsningar,
Styrelsen