Dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgiftspolicy i GEOSECMA användarförening

GEOSECMA användarförening sprider information med epost. Användare av programvara eller karttjänster som arbetar i en organisation som betalar medlemskap kallas medlem och kan t.ex. delta på föreningens evenemang till en subventionerad lägre avgift än för icke-medlemmar. Du kan ge oss din epostadress genom att skicka epost till info@geosecma-anvandarforening.se. Föreningen skapar evenemang som är av intresse för kunskapsspridning och för att nätverka med yrkesfolk som använder programvaran. Föreningen lagrar namn och epostadresser för alla som deltar i föreningens evenemang, eller har skickat in epostadress på annat sätt.

Personuppgifter som vi lagrar är namn och epostadress.

Du kan själv begära att dina uppgifter raderas från föreningens register, men då får du ingen information från föreningen skickad till din epostadress. Du kan dock se planerade händelser och evenemang på föreningens hemsida och ta kontakt med någon i styrelsen om du vill delta.

Föreningen medverkar inte till utbyte av personuppgifter och kommer inte att skicka namn och epostadresser vidare till någon utanför föreningen. Samarbete med programvaruleverantören görs på ett sätt som inte innebär att vi lämnar ut personuppgifter. När föreningen gör utskick om förfrågningar t.ex. om deltagande i referensgrupper i utvecklingsprojekt, ber vi er själva ta de kontakter som erfordras.