Medlemsavgifter –ändrade faktureringsrutiner

Från och med 2020 kommer Geosecma användarförening fakturera medlemsavgifterna som E-faktura. För att vi ska kunna göra det behöver du som medlem hjälpa oss så vi får rätt uppgifter för din kommun!

  • Organisationsnummer
  • GLN-kod

Om du inte vet GLN-koden för din kommun så kontakta Ekonomiavdelningen som kan svara på det.

Maila uppgifterna till: info@geosecma-anvandarforening.se