Vårmöte med S-GROUP Solutions

Den 13 maj hölls det årliga vårmötet mellan styrelsen i GEOSECMA Användarförening och representanter från S-GROUP Solutions.

Vi fick information om vägen framåt för GEOSECMA-plattformen, migreringen till ArcGIS Pro samt diskuterade ett antal olika frågor kring bland annat kompetens, kurser och Covid-19.

Diskussionerna har sammanfattats i ett dokument som har skickats ut till er medlemmar. Vill ni ta del av dokumentet kontakta info@geosecma-anvandarforening.se