Återkoppling från S-GROUP Solutions gällande Ledning VA

För ett par månader sen hölls ett diskussionsmöte gällande GEOSECMA Ledning VA. Synpunkterna och kommentarerna som inkom under mötet skickades vidare till S-GROUP Solutions och vi har nu fått respons från Robert Eriksson som är produktchef för Ledning VA.

Responsen har skickats ut till de personer och organisationer som deltog på mötet. Är ni intresserade av att ta del av S-GROUP Solutions svar, kontakta info@geosecma-anvandarforening.se