Diskussionsmöte Geosecma LVDB

Hej alla medlemmar!

Vi i GEOSECMA Användarförening har valt att försöka skifta fokus och bli ännu mer medlemsfokuserade än vad vi varit tidigare.

Vi tänkte därför börja med modulspecifika diskussionsmöten där vi kan samlas och prata om upplevelser av respektive modul. Tanken är att vi tillsammans med er ska hitta smarta arbetssätt, diskutera eventuella svårigheter samt generella önskemål på ett konstruktivt sätt. Mötena kommer att hållas via Skype och utan S-GROUP Solutions medverkan. Vi i föreningen kommer sedan att lyfta det som kommer fram på mötena med S-GROUP Solutions.

Vår plan är att börja med modulen GEOSECMA LVDB.

Mötet kommer att hållas torsdagen den 29 augusti mellan 10.00 – 11.30.

Har du inte fått inbjudningslänken till mötet men vill vara med så kontakta: petronella.hauptmann@mark.se

Hit kan du också maila förväg om du har önskemål om vad som ska tas upp på mötet.

Med vänliga hälsningar//Styrelsen