Ingen medlemsavgift år 2020

GEOSECMA Användarförening har beslutat att inte ta ut någon medlemsavgift under 2020. Detta p.g.a. rådande läge med Covid 19, då föreningen inte kan ha sin årliga fysiska konferens. Istället kommer föreningen att ha en kostnadsfri digital konferens den 6-7 oktober. Läs mer och anmäl dig här.

Vi vill därför passa på att tipsa kommuner, som ännu inte är medlemmar i GEOSECMA Användarförening, att bli medlemmar nu. Detta ger möjlighet att ta del av vår digitala konferens eller bidra på våra regelbundna diskussionsmöten om GEOSECMA-moduler utan kostnad.

Diskussionsmöte om GEOSECMA Karta och BAL genomfört

Idag den 7 april har vi genomfört ett diskussionsmöte om GEOSECMA Karta och BAL. Intresset har varit otroligt stort och ca 90 deltagare var med över Skype. Fantastiskt roligt! Tack alla ni som lyssnade och bidrog till mötet. Under mötet fick man fylla i en enkät med frågor om hur man använde modulerna Karta och BAL. Vi är tacksamma om så många som möjligt svarar på den. Om du inte gjort detta, så når du enkäten här. Dina uppgifter om kommun/företag kommer bara att användas internt av GEOSECMA Användarförening.

Styrelsen kommer att sammanställa de åsikter som lyftes upp under mötet och dessa kommer att skickas ut till mötesdeltagarna. Om det finns fler idéer och tankar som ni inte fick framfört på mötet kan ni maila dessa så snart ni kan till styrelsen på: info@geosecma-anvandarforening.se

Frågorna och önskemålen kommer att lyftas till S-GROUP Solutions för vidare diskussion.

Med vänliga hälsningar//Styrelsen

Diskussionsmöte GEOSECMA LVDB

Tack alla ni som var med och lyssnade och bidrog på mötet. Fantastiskt roligt att det blev en så fin uppslutning med ca 50 deltagare från ca 35 kommuner! Styrelsen har ringat in och sammanställer de frågor där de flesta under diskussionsmötet önskade förändringar som skulle lyfta modulen och göra den mer användarvänlig.

Vi kommer att skicka ut sammanställningen till er som var med på diskussionsmötet och sedan kommer dessa frågor lyftas till S-group solutions för vidare diskussion.

Mailet har gått ut till de som accepterat mötesinbjudan så om du inte fått något mail kontakta: petronella.hauptmann@mark.se

Med vänliga hälsningar//Styrelsen

Diskussionsmöte Geosecma LVDB

Hej alla medlemmar!

Vi i GEOSECMA Användarförening har valt att försöka skifta fokus och bli ännu mer medlemsfokuserade än vad vi varit tidigare.

Vi tänkte därför börja med modulspecifika diskussionsmöten där vi kan samlas och prata om upplevelser av respektive modul. Tanken är att vi tillsammans med er ska hitta smarta arbetssätt, diskutera eventuella svårigheter samt generella önskemål på ett konstruktivt sätt. Mötena kommer att hållas via Skype och utan S-GROUP Solutions medverkan. Vi i föreningen kommer sedan att lyfta det som kommer fram på mötena med S-GROUP Solutions.

Vår plan är att börja med modulen GEOSECMA LVDB.

Mötet kommer att hållas torsdagen den 29 augusti mellan 10.00 – 11.30.

Har du inte fått inbjudningslänken till mötet men vill vara med så kontakta: petronella.hauptmann@mark.se

Hit kan du också maila förväg om du har önskemål om vad som ska tas upp på mötet.

Med vänliga hälsningar//Styrelsen