Återkoppling från S-GROUP Solutions gällande Fysisk planering

För ett par månader sen hölls ett diskussionsmöte gällande GEOSECMA Fysisk planering. Synpunkterna och kommentarerna som inkom under mötet skickades vidare till S-GROUP Solutions och vi har nu fått respons från Grzegorz Swiderski som är produktchef för GEOSECMA Fysisk planering.

Responsen har skickats ut till de personer och organisationer som deltog på mötet. Är ni intresserade av att ta del av S-GROUP Solutions svar, kontakta info@geosecma-anvandarforening.se