GEOSECMA Användarförenings årsmöte

Föreningens första helt digitala årsmöte gick av stapeln den 12 februari 2021 med Microsoft TEAMS. Det fungerade över förväntan och uppslutningen var god med ca 26 kommuner/organisationer och totalt ca 49 deltagare. Tack alla ni som tog er tid att vara med!

Styrelsen för 2021 är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. Ett par styrelsedeltagare har dock slutat p.g.a. att de fått nya tjänster.

Medlemsavgiften för 2021 är kraftigt reducerad från 1250 kr till 125 kr, då pandemin förhindrar normala event med kostnader för lokaler och mat. Kommande event i föreningens regi kommer att vara i digitalt format.

Styrelsen välkomnar alla medlemmar till ett aktivt 2021 med bl.a. fortsatta diskussionsmöten. Det första är redan i april då vi kommer att bjuda in till en halvdag på temat Digitala planer som många av er användare efterfrågat. Håll koll här på hemsidan för mer information om detta!

Med vänliga hälsningar //Styrelsen