Nya medlemmar i styrelsen

Den 15 februari 2024 hölls ett årsmöte och efter det ett konstituerande möte och följande fördelning av styrelseposter har skett:

Ordförande: Jenny Strandberg
Vice ordförande: Sofie Danielsson
Sekreterare: Ulrika Wahlström
Vice sekreterare: Anna-Lena Sörensson
Kassör: Jonas Smith
Vice kassör: Johanna Öman

Övriga styrelseroller:
Medlemsansvarig: kassör
Vice medlemsansvarig: ordförande
Webbansvarig: Malsor Limani
Vice webbansvarig: vice kassör
Materialansvarig: Mikael Grimheden

Årsmötet fastställde att ordförande och kassör tecknar föreningen och dess konton var för sig.
Inga motioner inkom.