Nya medlemmar i styrelsen

Den 15 februari 2024 hölls ett årsmöte och efter det ett konstituerande möte och följande fördelning av styrelseposter har skett:

Ordförande: Jenny Strandberg
Vice ordförande: Sofie Danielsson
Sekreterare: Ulrika Wahlström
Vice sekreterare: Anna-Lena Sörensson
Kassör: Jonas Smith
Vice kassör: Johanna Öman

Övriga styrelseroller:
Medlemsansvarig: kassör
Vice medlemsansvarig: ordförande
Webbansvarig: Malsor Limani
Vice webbansvarig: vice kassör
Materialansvarig: Mikael Grimheden

Årsmötet fastställde att ordförande och kassör tecknar föreningen och dess konton var för sig.
Inga motioner inkom.

Kallelse till årsmöte

Välkommen till GEOSECMA Användarförenings årsmöte

Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Tid: 15 februari kl 13.00 – 14.00

Välkommen på årsmötet där vi kommer gå igenom punkterna på dagordningen och fastställa styrelsen för kommande år.

Är du intresserad av att delta? Maila info@geosecma-anvandarforening.se senast 14/2 för att få möteslänk.

Nedan hittar du kallelse och dagordning.

Väl mött den 15 februari.

Vänligen, Styrelsen

Motion till föreningens årsmöte

Har du som medlem förslag på något du anser behöver göras i föreningen kan du välja att lämna in en eller flera motioner till årsmötet. Det går bra att lämna in motioner fram till den 3 januari 2024.

Din motion kan du med fördel mejla till oss på info@geosecma-anvandarforening.se

Årsmötet för GEOSECMA användarförening kommer att hållas digitalt i februari 2024. Inbjudan till årsmötet kommer att skickas ut under januari månad.