Nya medlemmar i styrelsen

Den 15 februari 2024 hölls ett årsmöte och efter det ett konstituerande möte och följande fördelning av styrelseposter har skett:

Ordförande: Jenny Strandberg
Vice ordförande: Sofie Danielsson
Sekreterare: Ulrika Wahlström
Vice sekreterare: Anna-Lena Sörensson
Kassör: Jonas Smith
Vice kassör: Johanna Öman

Övriga styrelseroller:
Medlemsansvarig: kassör
Vice medlemsansvarig: ordförande
Webbansvarig: Malsor Limani
Vice webbansvarig: vice kassör
Materialansvarig: Mikael Grimheden

Årsmötet fastställde att ordförande och kassör tecknar föreningen och dess konton var för sig.
Inga motioner inkom.

Kallelse till årsmöte

Välkommen till GEOSECMA Användarförenings årsmöte

Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Tid: 15 februari kl 13.00 – 14.00

Välkommen på årsmötet där vi kommer gå igenom punkterna på dagordningen och fastställa styrelsen för kommande år.

Är du intresserad av att delta? Maila info@geosecma-anvandarforening.se senast 14/2 för att få möteslänk.

Nedan hittar du kallelse och dagordning.

Väl mött den 15 februari.

Vänligen, Styrelsen

Motion till föreningens årsmöte

Har du som medlem förslag på något du anser behöver göras i föreningen kan du välja att lämna in en eller flera motioner till årsmötet. Det går bra att lämna in motioner fram till den 3 januari 2024.

Din motion kan du med fördel mejla till oss på info@geosecma-anvandarforening.se

Årsmötet för GEOSECMA användarförening kommer att hållas digitalt i februari 2024. Inbjudan till årsmötet kommer att skickas ut under januari månad.

Höstseminarium 2023

Välkommen den 16 november

I höst är det dags igen för föreningens årliga höstseminarium med temat ”Hur får vi ut GIS i verksamheten”. Det blir spännande föredrag och verkliga tips som du kan ta med dig hem igen!

Vi öppnar för registrering och en enkel frukost kl 08:30. Det första föredraget börjar sedan kl 09:00. Vi avslutar dagen kl 15:15 med fika och mingel.

Geosecma användarförening inbjuder till årsmöte

Välkommen till GEOSECMA Användarförenings årsmöte

Plats: Malmö Live (Live1) under AGC23 eller på Microsoft Teams
Tid: 24 januari kl 17.00 – 18.00

Välkommen på årsmötet där vi kommer gå igenom punkterna på dagordningen och fastställa styrelsen för kommande år.

Är du intresserad av att delta? Maila info@geosecma-anvandarforening.se för att få möteslänk.

Här hittar du kallelse och dagordning.

Väl mött den 24 januari

Styrelsen

Höstseminarium

Tack alla deltagare och föredragshållare för att ni gjorde seminariedagen till en lyckad tillställning med bra föredrag och härligt nätverkande. Styrelsens känsla innan vi har samlat in utvärderingen är att dagen var riktigt uppskattad. Vi hoppas att vi ses nästa år igen med ännu fler taggade medemmar.

Motion till föreningens årsmöte

Har du som medlem förslag på något du anser behöver göras i föreningen kan du välja att lämna in en eller flera motioner till årsmötet. Det går bra att lämna in motioner fram till den 13:e december 2022.

Din motion kan du med fördel mejla till oss på info@geosecma-anvandarforening.se

Årsmötet för GEOSECMA användarförening kommer hållas den 24 januari 2023 i samband med AGC23 i Malmö. Möjlighet att delta digitalt kommer att finnas. Inbjudan till årsmötet kommer att skickas ut under december månad.

Styrelsen

GEOSECMA Användarförenings årsmöte

Välkommen till GEOSECMA Användarförenings årsmöte.

Plats: Microsoft Teams
Tid: 10 februari kl 08.30 – 10.00

Välkommen på årsmötet där vi kommer gå igenom punkterna på dagordningen och fastställa styrelsen för kommande år.

Är du intresserad av att delta? Maila info@geosecma-anvandarforening.se för att få möteslänk.

Här hittar du kallelse och dagordning.

Väl mött den 10 februari.